Pogoji poslovanja

Podatki o podjetju

Spletna stran na naslovu www.eurovaria.si je v lasti družbe :

EURO VARIA podjetje za organiziranje prireditev, sejmov in razstav d.o.o. (v nadaljevanju “ponudnik” ali www.eurovaria.si)
Skrajšano ime: EURO VARIA d.o.o.
Sedež podjetja: Ljubljana, Anžurjeva ulica 2F, 1260 Ljubljana – Polje, Slovenija
Davčna številka: SI 75508516
Davčni zavezanec: Podjetje je zavezanec za plačilo DDV
Matična številka: 5522994000
Registrski organ: Okrožno sodišče Ljubljana (Datum vpisa: 13.11.1991)
TRR: SI56 0206 0001 1222 744 odprt pri NLB d.d..

IBAN: SI56 0206 0001 1222 744
BIC/SWIFT: LJBASI2X

Elektronski naslov: info@eurovaria.si
Telefonska številka: +386 (0)41 613 074

Ponudnik bo s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju spletnih strani poskušal zagotavljati točnost in ažurnost podatkov na spletnih straneh www.eurovaria.si, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Niti podjetje EURO VARIA d.o.o. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Vse informacije, besedila in slikovna gradiva na spletnih straneh www.eurovaria.si so predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine, objavljene na spletnih straneh, so lahko uporabljene le s soglasjem lastnika spletnih strani oz. avtorjev vsebin/slik.

Ponudnik si pridržuje pravico, da spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Pri tem ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Splošni pogoji

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo v okviru izvajanja dejavnosti ponudnika za vse stranke enako, razen če se s posamezno stranko pisno dogovori drugače. Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani www.eurovaria.si.

Končna določila

V vseh cenah, objavljenih na spletni strani www.eurovaria.si, je že vključen davek na dodano vrednost. Ponudnik je davčni zavezanec.

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.

Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 01. 09. 2022 naprej.